اکستنشن مژه به چه صورت است؟

اکستنشن مژه

 اکستنشن مژه به چه صورت است؟

اکستنشن را با تارهایی از ترکیبات مصنوعی از جنس مو می سازند و میان مژگان قرار می دهند. به هر یک از چشم های شما می توان مژگان مصنوعی چسباند.

اکستنشن مژه

خدمات اکستنشن مژه سر ارایه کنننده بهترین خدمات اکستنشن مژه در تهران


/ 0 نظر / 28 بازدید